Tusenårsstedet i Prestestranda

Ved Tokes bredd, innved de gamle handelsbuene, ligger Drangedal kommunes tusenårssted. Området har de siste årene gjennomgått en betydelig endring, både når det gjelder badestrand, båthavn, kulturscene, aktivitetsområde og også bebyggelse. Etter at det kom en ny fylkesvei gjennom det lille dalføret mot sør-vest, så er det blitt en helt annen bruk av området i forhold til tidligere. Nå er det planer om ny leilighetsbebyggelse i området.

Kanskje du er interessert i å lese om:

Gaupe på hyttetur

Det er ikke uvanlig å se gaupespor fra tid til annen på Gautefallheia vinterstid, men sist tirsdag oppdaget grunneier Olav Gautefald at gaupa hadde gått fra hytte til hytte i hyttefeltet Bleka, like vest for skisenteret. Tirsdag var Olav Gautefald på heia og snøfreste hytteveiene i hyttefeltet Bleka, like vest for skisenteret. Straks la han […]

Klart for Gautefallrennet

Gautefallrennet i ny drakt Lørdag 27. februar er igjen klart for Gautefallrennet. Etter at det tradisjonsrike turløpet gjenoppsto i fjor etter seks år pause, satser arrangørklubbene på en litt ny variant med start og innkomst på den nye skistadion på Gautefall. I mer enn 30 år var Gautefall skifestival et av årets store høydepunkt, siste […]

Rønnomdalen naturreservat

Rønnomdalen naturreservat er på 2709 dekar og ble vernet i 2002. Dette er ei naturperle av nasjonal vernekvalitet og området har en rekke sjeldne og truede arter, både av fugler, planter , mose, lav og biller. Rønnomdalen var på 1800-tallet kjent for sine mange bjørnehi. Dalen hadde ei setergrend med tre seterstuer, samt ennå ei [...]

Toke, – Kragerøs indre skjærgård

Innsjøen Toke, i sentrum av Drangedal, strekker seg kilometervis innover skogkledde lier og dyrket mark. De mange idyller og strender, øyer og lange fjordarmer gjør Toke til Kragerøs indre skjærgård, – en ferskvannsforlengelse av Kragerøskjærgården.